sábado, 24 de enero de 2009

FOSCO SENSE LLUM


El vent anunciava la teva tornada
tornaban pues els maldecaps els dies
sense afaitar sense mirar-se al mirall
un canviava al son del vent de la
teva tempesta de la teva tornada de tu......................
van tornar de nou les pors,
els temors les nits d'insomio,
i tu en el meu costat,
no parpelleges, no pronuncies paraula
mes saps que sol un gest jo, jo!!! tremol...
van tornar aquells dies i nits de mal somnis
de no bastar els cascalls fumejades
ni pastilles, ni whisky ...........
ni res no és un mal somni has tornat,
maleeixo aquest error la teu decisió
tornar aveure i recordar
que un dia vaig ser u que avui torno
a ser...... ser..........
el que mai va teni que succeir
són dies de vent,
de tempesta son..........y seran!!!!
dies llargs
-------------------castellano-------------------------------------
El viento anunciaba tu regreso
volvían los dolores de cabeza
los días sin afeitar
sin mirarse al espejo
uno cambiaba al son del viento
de tu tormenta
de tu regreso
de tu......................
volvieron de nuevo los miedos, los temores
las noches de insomio, y tu
a mi lado, no pestañeas, no pronuncias palabra
mas sabes que solo un gesto yo, yo!!!
volvieron esos días de mal sueño
de no bastar las adormideras humeadas
ni pastillas, ni whisky ........... ni nada
no es un mal sueño
has vuelto, maldigo ese error la tu decisión
volver a ver y recordar que un día fui
hoy vuelvo a ser...... ser..........
lo que nunca tubo que suceder
son días de viento, de tormenta
son..........y serán!!!!

domingo, 18 de enero de 2009

Una amazona coneguda a la plaça del mercat


¿QUI ES.....?

ATRIBUCIONS DE LA JUNTE DE CAIXERS

L’Ajuntament de Maó, successor de l’antiga Universitat, la qual nomenava les juntes de caixers i vetllava pel bon ordre de la Colcada i dels altres actes de la festa, va delegar en les juntes de caixers d’anys anteriors aquesta potestat i la redacció definitiva dels protocols que actualitzen les normes de la festa.
La Junta té la potestat de resoldre tots els conflictes que tenguin relació amb els actes eqüestres, presidir les colcades de Maó, Sant Climent i Llucmaçanes, així com altres actes tradicionals de la festa, i dur a terme l’organització dels actes de les Festes de Gràcia en què participa la Colcada.

El caixer batle, una vegada escoltada l’opinió de la resta dels membres de la Junta, i sempre per causes justificades, té la potestat de decidir la supressió de qualsevol dels actes relacionats amb la Colcada.

Els membres de la Junta de Caixers inicien la Colcada i la clouen. Així, després del fabioler, que obre la formació, hi van el caixer fadrí, el caixer casat, els dos caixers vocals i els representants del batle a Sant Climent i a Llucmaçanes.

A continuació es col·loquen els cavallers, distribuïts per termes. Finalment, el caixer pagès, el caixer capellà i el caixer batle.

DETALLS DE LES FESTES A MAO


LA JUNTA DE CAIXERS

Tota celebració necessita unes persones que s’encarreguin de la seva organització. A aquesta necessitat respon l’existència de la Junta de Caixers.

La resta de membres de la Colcada també han de tenir assumit el desig d’una celebració decorosa –i alegre, a la vegada– de la festa i dels actes que la formen.

La Junta de Caixers de Maó té l’honor de representar tots els caixers i cavallers del terme en els actes protocol·laris relacionats amb les colcades del terme municipal de Maó.

En coincidència amb la festivitat de Sant Antoni, el batle nomena el caixer batle. L’elecció de la resta de la Junta de Caixers es fa mitjançant sorteig entre tots els cavallers i fabiolers majors d’edat del terme de Maó, que manifestin el desig de representar cada càrrec concret. La Junta s’elegeix biennalment.

FORMEN LA JUNTA:

· El caixer batle, que és el propi batle o bé un/a regidor/a en qui delegui i que té la funció de presidir la Colcada.
· El caixer capellà, que és el rector d’una parròquia de Maó, o bé un prevere de la diòcesi en qui l’autoritat eclesiàstica delegui, el qual representa l’Església a la Colcada.
· El caixer pagès, que és un dels pagesos del terme que participa a la Colcada i que té la funció d’executar les decisions preses pel caixer batle.
· El caixer sobreposat o fadrí, jove pagès o menestral del poble que té l’encàrrec de portar la bandera.
· El caixer casat o menestral és el capdavanter de la Junta de Caixers a la Colcada.
· 2 caixers vocals, que actuen com a ajudants del menestral.
· El caixer que representa el batle a Sant Climent.
· El caixer que representa el batle a Llucmaçanes.
· El fabioler, que obre la Colcada a toc de fabiol.

sábado, 17 de enero de 2009

ELIXIR ENVERINAT


Sento aprop la teva olor i contemplo la teva bellesa
En la meva distancia intent no ferir més el meu vell cor infartat de baralles
Vas com sempra vestida de gala com la teva presumida
germana Rosa que a la seva pell suran ganivets afilats i ensangonats de mil histories.
Són com aquelles estàtues que et criden i et diuen entre murmuris i
afalacs d'una malaltia del seu cosí narcís.
Distes molt de se al meu somni de parella, amb dius que m'acompanyes, que
em estimes i no sento ni la teva presència, ni el teu encant
més aviat la ironia de la bellesa més freda que amb fregeixi en apropar-me a la teva
galta els meus petons tremolen al son d'un ritme cardíac esbojarrat.
Veuen apropa't, vull el teu elixir enverinat abans de quedar-me sense les
teves ferides que em maten però em fan sentir viu a un mon fatigos.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...